Kubek z Myszką Mickey (Mug with Mickey the Mouse)

Ręcznie malowany kubek
Myszka Mickey została namalowana farbami do porcelany, a następnie utrwalona za pomocą wysokiej temperatury. Dzięki temu jest odporna na mycie ręczne.


Hand-painted mug

Mickey Mouse is painted with a porcelain paints and then fixed by means of high temperature. As a result, it is resistant to hand-washing.