Kubek z żaglówką (Mug with a sailboat)

Ręcznie malowany kubek z żaglówką

Żaglówka jest namalowana farbami do szkła, a następnie utrwalona za pomocą wysokiej temperatury. Dzięki temu kubek jest odporny na mycie ręczne.


Hand-painted mug with a sailboat

Sailboat is painted with a glass paints and then fixed by means of high temperature. As a result, mug is resistant to hand-washing.