Kubek ze słonecznikami (Mug with sunflowers)

Ręcznie malowany kubek ze słonecznikami

Słoneczniki są namalowane farbami do szkła, a następnie utrwalone za pomocą wysokiej temperatury. Dzięki temu kubek jest odporny na mycie ręczne.


Hand-painted mug with sunflowers

Sunflowers are painted with a glass paints and then fixed by means of high temperature. As a result, mug is resistant to hand-washing.