Moje pierwsze podejście do gliny. Niestety nie do końca udane, ale praktyka czyni mistrza 🙂

Półmisek wykonany z gliny schnącej na powietrzu. Gałązka sosnowa została odciśnięta po ukształtowaniu półmiska. Średnica to około 15cm. Można również wywiercić otwór, przewlec sznurek i powiesić go na ścianie jako element dekoracyjny.


My first approach to clay. Unfortunately not quite successful, but practice makes perfect 🙂

A platter made of clay drying in the air. The pine twig was imprinted after shaping the platter. The diameter is about 15cm. You can also drill a hole, thread a string and hang it on the wall as a decorative element.

Półmisek z gałązką sosnową ( Platter with a pine branch)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.