Adres e-mail: joannakosiorekart@gmail.com

Polityka prywatności zgodnie, z którą są przetwarzane dane osobowe podawane formularzu kontaktowym znajduje się: http://jokoart.pl/polityka-prywatnosci/