Ilustracja do książki „Dzieci z Bullerbyn” (Illustration for the book „All About the Bullerby Children”)

Praca, którą przygotowałam na konkurs. Tematem było przygotowanie ilustracji do fragmentu książki „Dzieci z Bullerbyn„.


The work which I prepared for the competition. The topic was to prepare an illustration for a fragment of the book „All About the Bullerby Children„.