Maska i skrzypce – biały węgiel ( A mask and a violin – white coal)

Rysunek maski i skrzypiec z Upiora w Operze wykonany białym węglem


Drawing of a mask and a violin from The Phantom of the Opera made with a white coal