Ręcznie malowany kubek.
Wzór kota narysowany został mazakami do porcelany, a następnie utrwalony za pomocą wysokiej temperatury. Dzięki temu jest odporny na mycie ręczne.

Pomysł z małą modyfikacją zaczerpnięty z Pinterest.


Hand-painted mug

The pattern of a cat is drawn with a porcelain markers and then fixed by means of high temperature. As a result, it is resistant to hand-washing.

The idea, with a small modification, taken from Pinterest.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.