Filiżanka z żółto-pomarańczowym motylem (A cup with a yellow and orange butterfly)

Ręcznie malowana filiżanka z żółto-pomarańczowym motylem

Motyl jest namalowany farbami do szkła, a następnie utrwalony za pomocą wysokiej temperatury. Dzięki temu jest odporny na mycie ręczne.


Hand-painted cup with a yellow and orange butterfly

A butterfly is painted with a glass paints and then fixed by means of high temperature. As a result, it is resistant to hand-washing.