Kubek z Linkiem (Mug with Link)

Ręcznie malowany kubek
Link z gry Zelda (na konsolę Nintendo) został namalowany farbami do porcelany, a następnie utrwalony za pomocą wysokiej temperatury. Dzięki temu jest odporny na mycie ręczne.


Hand-painted mug

Link from Zelda game (for Nintendo) was painted with a porcelain paints and then fixed by means of high temperature. As a result, it is resistant to hand-washing.