Kubek z Mario (Mug with Mario)

Ręcznie malowany kubek
Mario został namalowany farbami do porcelany, a następnie utrwalony za pomocą wysokiej temperatury. Dzięki temu jest odporny na mycie ręczne.


Hand-painted mug

Mario was painted with a porcelain paints and then fixed by means of high temperature. As a result, it is resistant to hand-washing.