Kubek z chińskim smokiem (Mug with a Chinese dragon)

Ręcznie malowany kubek z chińskim smokiem

Chiński smok jest namalowany farbami do szkła, a następnie utrwalony za pomocą wysokiej temperatury. Dzięki temu kubek jest odporny na mycie ręczne.


Hand-painted mug with a Chinese dragon

A Chinese dragon are painted with a glass paints and then fixed by means of high temperature. As a result, mug is resistant to hand-washing.