Kubek z kotem (Mug with a cat)

Ręcznie malowany kubek
Kot został namalowany farbami do porcelany, a następnie utrwalony za pomocą wysokiej temperatury. Dzięki temu jest odporny na mycie ręczne.


Hand-painted mug

A cat is painted with a porcelain paints and then fixed by means of high temperature. As a result, it is resistant to hand-washing.