Kubek z sową (Mug with a owl)

Ręcznie malowany kubek
Sowa została namalowana farbami do porcelany, a następnie utrwalona za pomocą wysokiej temperatury. Dzięki temu jest odporne na mycie ręczne.


Hand-painted mug

An owl is drawn with a porcelain paints and then fixed by means of high temperature. As a result, it is resistant to hand-washing.